Meniu Închide

Livrarea / Perioada de Livrare

Clientul este responsabil pentru furnizarea unei adrese complete și corecte pentru colectarea și livrarea pachetului, valizei sau paletului, și a oricăror alte informații relevante pentru facilitarea colectării și livrării. Detaliile legate de adresă trebuie să se încadreze în spațiul desemnat în procesul de rezervare, și nu trebuie să fie incluse în „câmpul de comentarii”; în caz contrar, companiile de curierat ar putea să nu primească informațiile complete necesare pentru colectarea și livrarea făcute cu succes.
Livrarea trebuie făcută într-un loc ușor accesibil; curierul companiei furnizoare a serviciilor de curierat trebuie să poată parca mașina cel puțin la douăzeci și cinci (25) de metri de locul de livrare.

Preluare și livrarea coletelor se face și la puncte din traseu stabilite împreună cu clientul.

La data livrării, destinatarul trebuie să fie la adresa de livrare între orele 9:00 și 18:00, sau la ora convenită direct cu curierul nostru.
De asemenea, destinatarul poate autoriza o altă persoană să primească expediția în numele său.
În anumite cazuri, pachetul poate fi trimis la o adresă alternativă.

Prin indicarea adresei de livrare în procesul de rezervare, clientul garantează că este o adresă de livrare standard, cunoscută în mod public, la care pachetele sunt primate în mod regulat.
Nu este suficientă indicarea unei adrese generice, cum ar fi un port, unde poate există șansa efectuării unei livrări nereușite. În consecință, transportul va fi returnat expeditorului pe cheltuiala clientului.
În cazul unor clădiri noi, prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, clientul confirmă că adresa este deja cunoscută furnizorilor de servicii de transport și că el sau ea a primit în trecut pachete la această adresă.

Dacă livrarea nu se face în ziua stabilită dintr-un motiv independent de curier (ex. pentru că persoana mandatată să primească coletul nu este prezentă), în cele mai multe țări, următoarea încercare de livrare va avea loc într-una din următoarele zile lucrătoare.
În absența clientului, livrarea va fi considerată efectivă pe baza unei semnături a oricărei persoane prezentă la adresa de livrare, care este dispusă să preia coletul, cu excepția cazului în care există motive serioase pentru a pune la îndoială îndreptățirea unei astfel de persoane de a primi coletul.
Nu există nicio obligație a furnizorului de servicii de curierat să verifice identitatea unei astfel de persoane (ex. pe baza unei cărți de identitate).

Furnizorul de servicii de curierat selectat este îndreptățit să livreze pachetul, valiza sau paletul la o adresă alternativă (adresă învecinată sau biroul de poștă sau punctul de livrare local), după cum consideră.
În acest caz, curierul va lăsa o notificare la adresa principală, indicând locul de livrare a articolului.
Dacă pachetul nu este preluat în decurs de 7 zile de la prima încercare de livrare, curierul își rezervă dreptul de a returna pachetul la adresa expeditorului, pe cheltuiala expeditorului.
În conformitate cu Termenii și Condițiile Generale de față, costurile suplimentare vor cădea în sarcina clientului – în această privință PION NORDIC TRANS SRL își rezervă dreptul de a debita cardul utilizat la plasarea comenzii.

PION NORDIC TRANS SRL nu poate garanta transmiterea și livrarea articolului la o altă adresă decât cea furnizată inițial de către client la momentul rezervării serviciilor de transport prin site-ul PION NORDIC TRANS SRL .
În situația în care clientul corectează adresa în timp util, noua adresă va fi transmisă companiei de curierat și folosită ca adresă de livrare pentru scopurile acestor Termeni și Condiții; cheltuieli suplimentare de redirecționare sunt suportate exclusiv de către client.

Orice daune de expediere trebuie să fie semnalate la momentul livrării, prin completarea unui raport de deteriorare cu șoferul sau semnând cu rezervă dovada de livrare.
În caz contrar, compania de curierat selectată sau compania de asigurare poate respinge orice reclamație de deteriorare.

Coletul poate fi înmânat oricărei persoane localizate la adresa de livrare pe baza unei semnături digitale sau manuale, incluzând vecini și persoane prezente la sediul indicat;
coletul este livrat la o adresă alternativă;
după mai multe încercări nereușite de livrare la adresa de livrare, coletul este livrat într-unul dintre depozitele furnizorului de servicii de curierat selectat, care este aproape de adresa de livrare inițială;
furnizorul de servicii de curierat selectat a lăsat un aviz de livrare la persoana de contact pentru livrare, sau în cazul în care acest lucru este evident din urmărirea transportului prin intermediul internetului; sau,
coletul este livrat la adresa de livrare unei persoane care se prezintă, în mod fals, ca fiind destinatarul.
coletul/paletul este returnat la adresa de colectare după ce este atins numărul maxim de zile de stocare în depozitul companiei de curierat.

De îndată ce o livrare este considerată eficientă, se înțelege că PION NORDIC TRANS SRL și furnizorul de servicii de curierat selectate sunt exonerați de responsabilitatea transportului.


PERIOADA DE LIVRARE

PION NORDIC TRANS SRL asigură livrarea trimiterilor poștale în termen de 3 zile lucrătoare, respectiv în termen de 10 zile lucrătoare de la data preluării în cazul trimiterilor poștale internaționale.

Toate perioadele de livrare indicate sunt aproximative, estimate și prin urmare nu sunt garantate. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, clientul este conștient și este de acord că diverse circumstanțe externe pot duce la întârzieri în preluarea sau livrarea expedierii.

Prin acceptarea acestor Termeni si Condiții, clientul se angajează și este de acord să monitorizeze în mod regulat itinerariul expedierii și, în cazul oricăror date neobișnuite să notifice imediat PION NORDIC TRANS SRL .

In cazul în care trebuie desfășurate proceduri vamale într-o anumită țară, furnizorul de servicii de curierat va face tot posibilul să se asigure că livrarea se va face la timp. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții Generale, clientul se declară de acord cu faptul că este posibil ca pachetul să fie livrat cu întârziere din cauza formalităților vamale sau a altor proceduri administrative.

PION NORDIC TRANS SRL își rezervă dreptul de a solicita clientului rambursarea cheltuielilor referitoare la procedurile vamale, acoperite de PION NORDIC TRANS SRL în numele clientului.

PION NORDIC TRANS SRL nu este obligată să plătească clientului despăgubiri pentru daunele suferite din cauza factorilor menționați la secțiunea a doua a acestor Termeni și Condiții, nici să recupereze sau să ramburseze costuri de vreun fel.

Înapoi
WhatsApp
Telefon